AMD Bihor logo_big_color Agentia de Management a Destinatiei Bihor

AMD Bihor logo_colorObiectivele Agenției de Management al Destinației Bihor:
– Iniţierea şi organizarea activităţilor de promovare a destinaţiei Bihor, prin editarea, producerea şi distribuirea de materiale publicitare integrate, care să se alăture promovării individuale precum şi a activităţilor de marketing turistic conform programelor şi strategiilor de dezvoltare turistică judeţene sau zonale;
– Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului în judeţul Bihor şi a destinaţiei turistice Bihor, monitorizarea şi actualizarea acesteia;
– Crearea unei oferte turistice integrate la nivelul destinaţiei turistice Bihor;
– Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din domeniul turismului;
– Inventarierea resurselor materiale, spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din judeţul Bihor şi crearea unei baze de date integrate;
– Iniţierea şi susţinerea iniţiativelor de dezvoltare a destinaţiilor de turism şi ecoturism precum şi sprijinirea unităţilor de management al destinaţiilor turistice la nivel zonal;
– Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul judeţului Bihor şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/zonă/regiune;
– Relaţionarea Centrelor de Informare Turistică din judeţul Bihor, optimizarea activităţii acestora precum şi facilitarea creării unei reţele a acestor centre;
– Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din domeniul turismului durabil;
– Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor pentru elaborarea de oferte educaţionale specifice turismului;
– Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din judeţul Bihor, care urmează linia strategică de dezvoltare durabilă impusă de strategiile de dezvoltare generale sau sectoriale;
– Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului natural, a ariilor naturale protejate şi a patrimoniului cultural, istoric şi turistic din judeţul Bihor;
– Iniţierea de acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate
– Promovarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, naţional şi local şi folosirea potenţialului turistic al acestora în contextul dezvoltării turismului în judeţul Bihor;
– Organizarea şi participarea la evenimente, târguri şi conferinţe pentru promovarea integrată a destinaţiei turistice Bihor;
– Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea integrată a oportunităţilor turistice din judeţul Bihor şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
– Informarea membrilor Asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului;
– Încurajarea cooperării între membri în cadrul Asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi din industria turismului şi a ospitalităţii;
– Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, de aventură, ecoturism, agroturism, de afaceri, de week-end, etc.);
– Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din judeţul Bihor şi din întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice oferite de aceştia, precum şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
– Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a turismului din zona judeţului Bihor, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a meşteşugurilor tradiţionale, în vederea creşterii competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării mediului rural;
– Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor în sectorul turism, conform strategiilor de dezvoltare locale, judeţene şi naţionale.


Related Sessions

View full schedule